Page 1: CYFLWYNIAD

Paratowyd yr arolwg byr a ganlyn gan Gweithredu ar Golled Clyw a’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar er mwyn casglu’ch barn am wasanaethau gofal cymdeithasol a ddarperir ar gyfer plant ac oedolion sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.  Pan ydym yn defnyddio’r ymadrodd ‘gwasanaethau gofal cymdeithasol’, rydym yn golygu’r gwasanaethau gofal a chymorth hynny a gaiff naill ai eu darparu’n uniongyrchol gan yr awdurdod lleol neu eu darparu gan sefydliadau trydydd parti sydd wedi’u comisiynu gan awdurdod lleol.

Byddem yn ddiolchgar o dderbyn yr holl ymatebion erbyn yr 14eg o Fehefin, 2019.

 

Sylwer: ni chaiff unrhyw ddata ei storio os byddwch yn gadael yr arolwg cyn pwyso "Gorffen/Finish" ar y diwedd (h.y. drwy gau’r dudalen we neu ffenestr y porwr).